Publicades actes de comunitats restringides i l'ultima de la Junta de la illa