A finals de Maig d'enguany , tal i com estava previst , l'Empresa de Jardineria PSM, de Molins de Rei, ha fet totes les actuacions previstes en el contracte aprovat per en Junta General de Propietaris , per tal de revitalitzar la tanca de xipresos del perimetra de l'ILLA 10 .

S'han efectuat les seguents operacions

Poda severa en amplada i alçada del seto, aixi com aplicacio de productes fitosanitaris per frenar les afeccions dels arbres.

Aplicacio d'herbicida a la superficie de Sauló (zones sense xespa) per tal d'eliminar les males herbes.

Escarificar les zones de xespa i resembrar espais deteriorats , aplicant també adob a totes les zones.

 

Amb aquestes feines enllestides , tornará el nostre servei propi ( Sr Jose Martin) , amb la tasca de manteniment habitual del jardi .

Barcelona  29 maig 2014

 

Signat

Jordi Viola