Al menú PEOPIETARIS -> "Veure les actes i altres publicacions -> Consergeria -> consergeria_2014.zip

trobareu comprimit tot l'any 2014 dels treballs de consergeria.