Degut a que hi han bots que creen falsos usuaris hem col·locat una verificació per reCAPCHA per assegurar que es una persona i no un bot el que intenta identificar-se para registra-se com a usuari, o per a recuperar la contrasenya.

Amb tot cal tenir present que només us podeu registrar o recuperar la contrasenya si visiteu el web:

http://illa10.info

 

Si entreu pel web: http://illa10.com , (que es un mirror de illa10.info) la reCAPCHA es refusada i dona un codi d’error:

ERROR para el propietario del sitio web:
dominio de la clave de sitio web no es válido

Una vegada registrat podeu entrar indistintament per illa10.info o illa10.com