A l'apartat "Baxides" i en la secció "Consergeria" trobareu en format comprimit els treballs realitzats durant l'any 2013 a consergeria.

Publicada ultima acta de la Junta de Gobierno

En "Baixades" del menú principal hi trobareu un apartat dedicat a "Consergeria" on podreu veure els treballs que s'han efectuat durant l'any 2012.

Publicades actes de comunitats restringides i l'ultima de la Junta de la illa

Nuevas publicaciones en Actas de Comunidades Restringidas