Se ha publicado el acta del dia 21-04-10 en castellano y catalan.

Esta publica el acta de la Junta de Gobierno del dia 18 de marzo, en castellano y catalan.

Publicada el acta de la Junta de Gobierno del día 19 de enero 2010.

Publicada el acta de la Junta de Gobierno del dia 3 de diciembre de 2009.

A "Publicacions->Comunicats" Trobareu un Comunicat del president de la illa sobre temes de seguretat.