Está publicada el Acta de la Junta General Ordinaria del dia 7 de mayo de 2009, en castellano.

Está publicada en ACTES, el acta de la Junta de Presidentes del dia 30 de marzo de 2009. Castellano y catalán.

Se ha publicado el texto del acta de la Junta de Gobierno del dia 5 de marzo. Podeis leerla en "Publicacions" - "Actes". Hay dos versiones: una en castellano y la otra en catalán.

Podeu llegir l'acta del dia 26 de gener en català.

En l'apartat "Comunicats" de "Publicacions" trobareu tres documents-diagrames sobre els treballs de Manteniment de la nostra Illa de l'any 2008.