Fa temps , anys ,, que venim demanant al Ajuntament la PODA EN ALZADA DELS ARBRES DEL PASEIG DE SALVADOR ESPRIU.
S’ha fet la petició al Àrea de Parc i Jardins , per mitja de cartes particulars, notes a traves de l’AAVV , contactes directes amb el regidor Sr. Narvaez ( la darrera el dijous passat dia 30 Octubre al mateix Ajuntament) .
Les darreres noticies varen ser per , per part del Ajuntament , l’aprovació de una norma , entre d’altres , que les podes es farien tenint en compte les necessitats del veïns. ...i per un altre costat , la seguretat de que pròximament s’iniciaria la poda del nostra sector .
Calia , dons esperar que per fi , Parcs i Jardins , es fes càrrec del problema i atengués les propostes del veïns PODANT en alçada els arbres i reduint ,així , la seva excessiva massa que podia resultar perillosa .
Avui tenim una prova de que cal fer , URGENTMET , aquesta PODA.
Un vent considerable,, no pas un tornado ( com el de SALOU) , ha estat suficient perquè el arbre situat al Carrer Salvador Espriu cantonada Frederic Monpou , fos totalment descalçat i tombat a terra. ( espero que sense víctimes) . El del costat a pres, també, una inclinació molt perillosa.
Tornem a demanar a la AAVV que intercedeixi amb els responsables de Parcs i Jardins perquè accelerin les PODES EN ALZADA de TOTS els arbres de la zona , que per la seva excessiva frondositat suposin un perill per els vianants.
Aprofito la nota per advertir , a qui correspongui, que en el PARC DE MAR costat mar de l’Avinguda del Litoral ,entre el meteorològic i el McDonald, just al canto de la calçada, hi ha un grup de EUCALIPTUS que també han desenvolupat una alçada extraordinària. El eucaliptus es un arbre trencadís i la seva proximitat a la zona d’intensa circulació el fa molt perillós. CAL RETALLAR-LOS O SUBSTITUIR-LOS.
 
Barcelona 2 de Novembre del 2008
Signat

JORDI VIOLA TUDELA
President de la Junta de Propietaris de L’ILLA 10 (Vila Olímpica ) BARCELONA