Anem publicant els informes se jardineria periòdicament. Si els voleu consultar cal visitar:

https://illa10.info/publicacions-actes/category/22-jardineria

Sols el podreu veure si us heu enregistrat al nostre web.

 S'ha modificat el nostre web en algun aspectes dels menús:

- En «Veure les actes, els informes i altres publicacions» del menú «PROPIETARIS» s’han agrupat les «Actes» en tres apartats i creat un apartat nou, «Informes», també amb tres apartats que inclou els treballs de «Consergeria» i dos de nous: «Jardineria» i «Manteniment» que recullen els treballs que es van fent a la nostre illa.

- S’ha afegit un nou apartat al menú principal «VÍDEOS» on s’han publicat alguns vídeos tutorials per tal d’ajudar als visitants a registrar-se, si són propietaris; i a publicar noticies, informes, preguntes, documents i fotografies que poden fer una vegada registrats.

- S’ha incrementat la seguretat a totes les pàgines del nostre Web. El nostre lloc web ara es més segur.

En l’apartat «Veure les actes i publicacions →Consergeria» del menú de «Propietaris» es poden consultar tots els treballs realitzats en anys anteriors sobre el manteniment i la consergeria. Els documents estan comprimits en format zip, cal baixar-los i descomprimir-los per tal de veure els treballs de cada dia.

Degut a que hi han bots que creen falsos usuaris hem col·locat una verificació per reCAPCHA per assegurar que es una persona i no un bot el que intenta identificar-se para registra-se com a usuari, o per a recuperar la contrasenya.

Amb tot cal tenir present que només us podeu registrar o recuperar la contrasenya si visiteu el web:

http://illa10.info

 

Si entreu pel web: http://illa10.com , (que es un mirror de illa10.info) saltará automàticament a http://illa10.info

Una vegada registrat podeu entrar indistintament per illa10.info o illa10.com

 Estem publicant les actes dels darrers mesos de gener a juliol d’aquest any 2019.

Invitem novament els propietaris a consultar-les, ho podeu fer accedint al menú de propietaris.

Com sabeu, us heu de registrar abans, si no ho heu fat encara, i entrar amb el vostre nom d’usuari i contrasenya. Si l’heu oblidat, en el mateix web trobareu la manera de recuperar-la.