Hem publicat les actes generals de illa10, les actes de les comunitats restringides i les actes de les reunions de presidents de les comunitats restringides dels darrers del darrers anys (2014-2017).

Les podeu consultar accedint al menú de propietaris.

Us recordem que cal registrar-se per accedir al menú propietaris.