Hem publicat les darreres actes de les comunitats restringides. Les trobareu al menú de Propietaris -> Actes i publicacions -> Comunitats restringides -> Set-Des 2017.