En l’apartat «Veure les actes i publicacions →Consergeria» del menú de «Propietaris» es poden consultar tots els treballs realitzats en anys anteriors sobre el manteniment i la consergeria. Els documents estan comprimits en format zip, cal baixar-los i descomprimir-los per tal de veure els treballs de cada dia.