Imprimir

 S'ha modificat el nostre web en algun aspectes dels menús:

- En «Veure les actes, els informes i altres publicacions» del menú «PROPIETARIS» s’han agrupat les «Actes» en tres apartats i creat un apartat nou, «Informes», també amb tres apartats que inclou els treballs de «Consergeria» i dos de nous: «Jardineria» i «Manteniment» que recullen els treballs que es van fent a la nostre illa.

- S’ha afegit un nou apartat al menú principal «VÍDEOS» on s’han publicat alguns vídeos tutorials per tal d’ajudar als visitants a registrar-se, si són propietaris; i a publicar noticies, informes, preguntes, documents i fotografies que poden fer una vegada registrats.

- S’ha incrementat la seguretat a totes les pàgines del nostre Web. El nostre lloc web ara es més segur.